KOMPOZİT SANAYİNDEKİ KUMLAMA UYGULAMALARI

Kompozit Malzeme Performansı Geliştirme: Büyüyen kompozit endüstrisinin ön planda olmasının bir sonucu olarak inovasyon oranı gittikçe artmaktadır. Yapısal bütünlüğünden ödün vermeksizin ağırlık azaltmaya duyulan ihtiyaç doğrultusunda, havacılık ve otomotiv endüstrilerinde kompozitlerin kullanımı birçok üretici için kilit bir odak noktası olmuştur. Bununla birlikte, tüm imalatlarda olduğu gibi, ürün kalitesini iyileştirmek için yüzey hazırlığının önemini anlama ihtiyacı vardır. Bu açıklamalar, yapıştırma maksatlı kompozit parçaların hazırlanması için en iyi yöntemlerden biri olarak sulu kumlamanın önemini vurgulamaktadır.

Sulu Kumlamanın Kompozit Malzeme Yüzey İşlemlerindeki Önemi: Endüstride, birbirine iyi bağlanmış parçalar üretebilme özelliği, bir bileşene ağırlık ve stres katan pahalı tutturma işlemlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırabilir. Yüzey hazırlama, sağlam bir bağ oluşturmada önemli bir adım olarak uzun zamandır kabul edilmiş olup, mukavemeti ve dayanıklılığı en üst düzeye çıkarmanın anahtarıdır. Bununla birlikte, manuel işlemler ve kuru kumlama gibi uzun süredir devam eden süreçler geleneksel olarak kullanılırken, hassas ve yeniden üretilebilir sonuçlar sunma kabiliyeti sınırlıdır. Bu durum, kurulu süreçlerin, kompozit parçalar için gerekli sertifikasyon düzeylerini karşılayamamasına neden olabilir.
Kompozit parçalara olan talep arttıkça; üreticiler sürekli olarak, parçalar arası daha iyi bağ elde etmek için farklı ve çoğunlukla yeni yollar aramalılar. Yüzey hazırlama işlemini iyileştirmek isteyen üreticiler, yeni zorlukların üstesinden gelebilir ve kompozit malzemelerin yeni kullanım yollarını bulabilirler.

Sulu Kumlama Bu Süreçte Nasıl Fayda Sağlar: Alternatif bir mekanik proses olarak sulu kumlama, kompozit parçaları hazırlarken üreticilere daha iyi hassasiyet ve tekrarlanabilirlik sağlayabilir. Sulu kumlama işlemi; basınçlı havayı, kumlama abrasivini ve suyu bir harç formunda birleştirerek aşındırıcı bir etki sağlayan mekanik bir işlem yaratır. Su ilavesi, bulamacın yüzeyden akmasına izin veren kayganlaştırıcı bir etki yaratır. Diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında, sulu kumlamada abrasivin akışkan olması, karmaşık şekillerin işlenmesini çok daha kolay hale getirirken, aynı zamanda birleştirilecek parçalar arasında daha tutarlı bağlar için homojen yüzey sonlandırma sağlar. Bazı uygulamalarda 15’e kadar çıkabilen proses parametrelerini kontrol edebilmek, önceden belirlenmiş tariflerle nihai tekrarlanabilirlik sağlar; kolay konfigürasyon ve daha az kurulum süresi sunar.
Fan bıçakları veya motor parçaları gibi yüksek değerli kompozit parçalar söz konusu olduğunda, yeniden üretilebilirlik çok daha önemli hale gelmektedir. Kuru ve manuel aşındırma ile ilgili endişeler, belki de yalnızca birkaç saniye fazla işlemenin, alt tabakaya zarar verip parçada hasara neden olduğunu ortaya koymaktadır. Bu gibi durumlarda, sulu kumlama işlemi malzeme doku hasarını önlemek için kullanılabilir. Bulamacın yanı sıra hava basıncına yönelik kontrol edilebilirlik, iyi şekilde ayarlanmış bir kumlama sağlayarak, malzeme alt tabakasına hiçbir şekilde zarar vermeden, hatta en zor çalışma ortamlarında dahi hassas bir yüzey hazırlama işlemi sunar. Sulu kumlamanın bazı avantajlarını fark ettikten sonra; Formula 1 ekipleri, havacılık ve otomotiv üreticileri bu metodu üretim süreçlerine dahil ettiler.
Yüzey hazırlama için en iyi yöntemi belirlemenin kritik bir parçası, parçalar arası birleştirici bağın ne kadar süre dayanması gerektiği olacaktır. Bunun bir kısmı, parçaları yapıştırmadan önce işlem yapılmış yüzeyin test edilmesinden kaynaklanıyor. Üreticiler çoğunlukla hazırlık sürecinin ne kadar etkili olduğuna dair veri sağlamak için yüzey pürüzlülüğünü kontrol edeceklerdir. Sulu kumlama işlemi, yapıştırmaya hazırlık aşamasında yüzey pürüzlülüğünü artıran çok tutarlı ve mat bir yüzey verir.
Kompozit parçalar söz konusu olduğunda, koruyucu reçine işlemlerinin neden olduğu reçineli katmanların giderilmesini de sağlar. Kum konsantrasyonunu ve çeşitli akışları kontrol edebilmek, kumlama işlemlerinin bir dizi pürüzlülük derecesi elde etmek üzere düzenlenebileceği anlamına gelir. Yapıştırma işlemi yapıldıktan sonra, yapışkan mukavemetini test etmek için kopma testleri kullanılabilir. Yüzey hazırlama, yapışmanın geliştirilmesinde önemli bir rol oynadığı için, test farklı hazırlama işlemleri arasında ayrım yapmak için de kullanılabilir. Mevcut yüzey hazırlama prosesleri değerlendirildiğinde; sulu kumlama, parçaları yapıştırarak birleştirme öncesi sağladığı yüzey kalitesi ve sonrasında oluşan kuvvetli bağ ile çok iyi puan almıştır. Sulu kumlama sayesinde ana malzeme yüzeyi homojen bir şekilde işlenir ve bu da parçalar arası yapışma ömrünün çok daha uzun olmasını sağlar.

En son yenilikler: Üreticiler giderek daha karmaşık kompozit malzemeler ve şekillerle çalışmak istediğinde, yüzey hazırlama kontrolüne olan ihtiyaç artar. Bu durum, önde gelen kumlama makine üreticilerinin daha fazla esneklik sağlamak ve gelişmiş proses kontrolü için yenilikçi çözümler geliştirmesine yol açtı. Çok dikkat gerektiren kompozitler söz konusu olduğunda, herhangi bir kirleticiyi kumlama işleminden uzaklaştırma kabiliyeti, başarılı bir kumlama işlemi sağlamak için kritik öneme sahip olacaktır.
Uygun fıltrasyon olmadan yapılan kumlama işlemi, kirleticilerin kompozitin yüzeyine geri püskürtülmesine ve sonrasında gerçekleştirilecek bağın bozulmasına neden olabilir. Bu problemi önlemek maksadıyla makine üreticileri, kumlama bulamacının kalitesini daha iyi kontrol etmek ve zenginleştirmek için daha iyi bir filtreleme sistemi için çalışma yapmaktadırlar. Entegre PLC’ler ve bulamaç konsantrasyon sayaçlarıyla, bulamaçtaki aşındırıcı madde miktarı kontrol edilip izlenebilir; böylece, optimum seviyelerin uzun süreli kullanım sürelerinde muhafaza edilmesi sağlanır. PH, sıcaklık, su, pürüzlendirme seviyesi ve hava akışı gibi parametreler ölçülebilir. Bu kadar kapsamlı izleme sayesinde, makineler tutarlılığı sağlamak için otomatik olarak daha fazla kum ve su kullanabilir; ayrıca, plan bakımına yardımcı olmak için eğilim ve aşınma kayıtlarını yapar.

Sulu Kumlama Uygulamalarından Saykar, Türkiye’nin önde gelen sulu kumlama makineleri üreticisi olarak, kompozit üretim kalitesini önemli ölçüde geliştiren hassas sulu kumlama çözümleri sunmaktadır. Saykar SK 1100 Sulu Kumlama Makinesi başta olmak üzere; makinelerimiz, üreticilere çeşitli materyalleri çok kaliteli bir yüzey formuna sahip olacak şekilde işleme imkânı sağlayan uygun ve tutarlı bir araç sunar. İngiltere Bristol’deki Ulusal Kompozit Merkezi sulu kumlamaya olan ihtiyacın farkına vararak, sulu kumlama sistemini yoğun şekilde kullanarak tecrübe etti ve bir dizi havacılık üyesine bağlanma proseslerinin kalitesini arttırma ve optimize etme konularında faydalı oldu.
Saykar SK 1100 Sulu Kumlama Makinesi, geliştirilmiş bir çok özelliğiyle hassas ve kontrol edilebilir bir şekilde emniyetli kumlama olanağı sağlar. Basınç kompozit malzeme özelliklerine ve tasarımına göre değiştirilebilir. Geniş bir görüntüleme penceresi operatörün işlem sürecini kontrol etmesini ve sonraki yapıştırma işlemi için optimum yüzey elde edilmesini sağlar. Saykar SK 1100, farklı müşteri ihtiyaçlarına uygun genel maksatlı bir sulu kumlama makinesidir. Sulu kumlama makinelerimiz kompozit malzeme, kalıp, kesici alet takımları, otomotiv ve havacılık gibi sektörlerde hassas yüzey işlemleri için güvenle kullanılmaktadır.

Sonuç: Sulu kumlama işlemi, kompozit malzeme parçalarının yapıştırılmasında kritik olan tutarlılığı sağlar. Aynı zamanda, karbon fiber, alüminyum ve titanyum için çok kaliteli yüzey sunar, böylece işlem parametrelerini değiştirerek, her bir materyal üzerinde maksimum verimlilik ile en iyi sonuçları elde edebilirsiniz. Bu tutarlılık ve verimliliğin harmanlanması ve sürecin parçaya hiçbir zarar vermemesi, bu prosesin kompozit parçaların doğru yüzey hazırlama işlemi için ideal olduğu gerçeğini göstermektedir.