ALÜMİNYUM VE ALAŞIMLARI

Bu sayfada Alüminyum ve Alüminyum Kumlama işlemi hakkında bilgi ve açıklamalar bulunmaktadır. Alüminyum (aluminyum, Al) gümüş renkte yumuşak ve hafif bir metaldir. Doğada genellikle boksit cevheri halinde bulunur ve oksidasyona karşı üstün direnci ile tanınır. Bu direncin temelinde pasivasyon özelliği yatar. Endüstrinin pek çok kolunda milyonlarca farklı ürünün yapımında kullanılmakta olup dünya ekonomisi içinde çok önemli bir yeri vardır. Hafiflik ve yüksek dayanım özellikleriyle geniş kullanım alanı bulur.

Alüminyum, zehirleyici ve manyetik değildir. Kıvılcım çıkarmaz. Yoğunluğu, çeliğin veya bakırın yaklaşık üçte biri kadardır. Kolaylıkla dövülebilir, makinede işlenebilir ve dökülebilir. Çok üstün korozyon özelliklerine sahip olması, üzerinde oluşan oksit tabakasının koruyucu olmasındandır. Alüminyum genel olarak hafiflik esas olan araçların yapımında (uçak, bisiklet, otomobil motorları, motosikletler vb.), soğutucu yapımında, spot ışıklarda, mutfak gereçleri yapımında kullanılır. Bunun yanında sanayide önemli bir madde olan alüminyum günlük hayatta her zaman karşımıza çıkan bir metaldir.

Alüminyum kumlama: alüminyum yüzey temizliği, yüzey yenileme veya yüzey dokusu elde etmek maksatlarıyla yapılmaktadır. Alüminyum kumlama hakkında bilgi verirken, genel olarak kumlama prosedürleri, sistem elemanları ve önemli hususlara bakmakta fayda olacağını düşünüyoruz. Amaca bağlı olarak kullanılan abrasiv ve boyutu değişmekle beraber kumlama prensiplerinin iyi şekilde anlaşılması yapacağımız işlemin daha düşük maliyetli ve daha etkili olmasını sağlayacaktır.
Alüminyum Kumlama

Basınçlı sistem kumlama işleminde temel elemanlar genel olarak; hava kompresörü, basınçlı hava tankı, basınçlı hava kurutucusu, basınçlı kumlama kazanı ve kumlama nozuludur. Kumlamanın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve arzu edilen yüzey kalitesini sağlamak için her birinin üzerinde önemle durulmalıdır. Dikkat edilmeyen veya önemsenmeyen sistem hataları, diğer konularda hassas olunsa bile kumlama sonucunda istenmeyen yüzeyleri, zaman ve emek kaybını ortaya çıkarır.

Basınçlı kumlama düzeneğinin en başında hava kompresörleri bulunmaktadır. Kompresörler basınçlı hava üretmek amacıyla kullanılmaktadır. Kumlama yada raspa işleminde yoğun miktarda basınçlı hava kullanıldığından, kompresör seçimi çok büyük önem arz etmektedir.

Standart bir kumlama yada raspa düzeneğinde bulunan ve kompresörden sonra gelen ekipman ise basınçlı hava tanklarıdır. Kompresörlerin ürettikleri basınçlı hava, kumlama kazanına gitmeden önce bir tank içine depolanmaktadır. Basınçlı havayı depolayan hava tankı kompresörün dinlenmesine yardımcı olduğu gibi kumlamanın başlangıcı ile sonu arasında sürekli aynı debide havanın elde edilmesine olanak tanımaktadır. Bu hava tankları basınca dayanıklı olup mutlaka basınç testlerinden geçirilmiş ve sertifikalandırılmış olması gerekmektedir.

Bu sistemde basınçlı hava tankından sonra basınçlı hava kurutucular gelmektedir. Havada bulunan nem yüksek basınca maruz kaldığı zaman yoğuşmaktadır. Yoğuşan bu nem, su damlacıkları şeklinde basınçlı hava ile taşınarak, sarf malzemesine karışır. Bağlayıcı etkisi nedeniyle sarf malzeme taneciklerini topaklaştıran ve bu topaklaşma nedeniylede kesik kesik kum püskürtülmesine neden olan bu nemi, havanın içerisinden uzaklaştırmak için, hava kurutucuları kullanılmaktadır. Ayrıca yüksek nem içeren sarf malzemeleri, kumlanılan yüzeyin çok kısa sürede oksitlenmesine de neden olmaktadır.

Düzeneğimizdeki sıradaki kumlama yada raspa ekipmanı ise basınçlı kumlama kazanıdır. Portatif kumlama kazanları , öncelikle basınçlı bir kaptır. Bu sebeple imalatı fazladan dikkat ve özen gerektirir. Yüzeye püskürtülecek olan sarf malzemeleri bu hazneye yerleştirilirler. Basınçlı hava bu kazanların önce içine dolarak kazanın kum yükleme deliğini kapatan tapayı yukarıya doğru hareket ettirir. Tapa kapandıktan sonra kendine çıkış yolu arayan basınçlı hava kazanın alt kısmında bulunan vananın çıkışına yönelir. Buradaki vananın asıl görevi uygun hava ve kum karışımını sağlamaktır. Kazanın kumlama basıncına dayanıklı olması şarttır.

Kumlama işleminde önemli rol oynayan diğer bir eleman ise nozuldur (kum püskürtme memesi). Nozul, kumun çıkış yerinde yani kumlama hortumunun en uç noktasında bulunur ve yoğun sürtünmeye maruz kalan bu ekipmanın mutlaka aşınmaya dayanıklı bir malzemeden üretilmiş olması gerekmektedir. Yapılan kumlama işleminde verim alınabilmesi için özellikle püskürtülen havanın basıncının belirli basınç aralığında sabit tutulması gerekmektedir. Aksi taktirde yüzeye püskürtülen sarf malzemesinin etkisi değişken olacak ve elde edilen yüzeyde dalgalanmalar meydana gelecektir.

Alüminyum kumlama da aynı şekilde genel kumlama sistemleri ve prensiplerine uyarak yapılmalıdır. Kumlama sistemimizdeki bir elemanın düzgün çalışmaması gereksiz olarak yapılacak deneme yanılmalara sebep olacaktır.

Alüminyum yumuşak bir metal olması sebebiyle kullanılacak kumlama abrasivi dikkatle seçilmelidir. Sert ve keskin kenarlı abrasivler yüzeye istenmeyen zararlar verebilir.Alüminyum malzeme yüzeyi kumlanırken kullanılacak sarf malzemesi (abrasiv) olarak biz öncelikle cam küre, paslanmaz bilye ve seramik bilye önermekteyiz. Kumlama işlemi amacına bağlı olarak Alüminyum kumlamada plastik abrasiv, soda kumu, ceviz kabuğu granülü de kullanılmaktadır.