ÇAPAK ALMA

ARTIKLARI UZAKLAŞTIRMA

Çapak alma, her zaman torna işlemlerinin ana sorunlarından biri olmuştur. Modern teknoloji bile, makinelerin ve kesici aletlerin gelişmesine rağmen, bu can sıkıcı sorunu tamamen çözemedi.

Çapak alma, takım tezgahları ile işlenen parçalar üzerindeki talaşları ortadan kaldırmanın yanı sıra metal veya plastik malzemelerin preslenmesi sonucu oluşan çapakları da giderir. Çapaklar bu durumda kullanılan malzemelerin tam oturmaması sonucu, sızdırmalara veya gaz sızıntılarına sebebiyet verir. Kısacası, soruna yol açan fazla parçacıklar çapak alma yöntemi ile giderilerek düzgün bir işleyişe kavuşturulur.

BİZİM ÇÖZÜMÜMÜZ

Çapak alma sorunu genellikle karmaşık değil, fakat zordur. Geleneksel teknolojilerde diş açma, küçük delikler, erişilmesi zor oluklar veya özellikle karmaşık şekiller bulunması bir veya daha fazla operatörün usta dokunuşunu ve çok uzun çalışma sürelerini gerektirir. Bu zorluk, bir başka güncel sorunla daha da ağırlaşmaktadır. Orta ve büyük ölçekli şirketler gittikçe artan bir şekilde ürün çeşitliliğine gitmekte, kısa sürede küçük miktardaki işleri yetiştirmeleri ve bunu da tabi ki az maliyetle gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Önemli miktarda el emeği gerektiren uzun süreçler bu talepleri karşılayamaz.
Basınçlı kumlama çapak alma işlemi için yeri doldurulamaz bir ortak haline gelir. Manuel ve otomatik / esnek sistemler (gerekli üretkenliğe bağlı olarak) istenmeyen malzemeleri sürekli ve çok hızlı şekilde kaldırabilir. Özel uygulamalar, sistemlerimizin geleneksel sistemlerle erişilemeyen alanlarda, kanallarda ve ek yerlerinde basınçlı çapak alma işlemini mümkün kılar.